1

  اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان

10 شهريور 1393 - انجمن صنفی انبوه سازان

 تور بازدید از پروژه شهرک سلامت و فاز دو سیتی سنتر(اواخر شهریور)

10 شهريور 1393 - انجمن صنفی انبوه سازان