در این جلسه که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در طرح بازآفرینی شهری تشکیل شد از میان دو ایده‌ای که در یک سال گذشته برای چگونگی نوسازی بافت فرسوده در دولت مطرح بود، ایده وزیر راه و شهرسازی در غیاب وی به تصویب رسید. بر مبنای این ایده، مدل نوسازی تک نسخه‌ای برای تمامی محلات قدیمی شهر پاسخگو نیست و احیا و نوسازی باید براساس ساختارها و ویژگی‌های اجتماعی هر محله صورت گیرد. نتیجه مشخص این جلسه که در آن استاندار و شهردار تهران، معاونان وزیر راه و شهرسازی و شهردار پایتخت نیز حضور داشتند، «نه» مشترک به مدل ورود دولت به ساخت وساز انبوه در بافت فرسوده شهر تهران داده شد. مدلی که رئیس‌جمهوری از سال گذشته به دنبال عملیاتی کردن آن در بافت‌های فرسوده است،‌ مطابق تجربه‌های جهانی نوسازی مناطق فرسوده شهری،‌ الگوی «مداخله مقتدرانه» را برای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده به‌عنوان راه عرضه مسکن معرفی می‌کند. اما مدل مد نظر متولی بخش مسکن، نوسازی بافت فرسوده با «مشارکت عمومی» با توجه به مقتضیات هر محله است. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گفت: این جلسه دو خروجی مشخص داشت. نخست آنکه در حوزه احیا و نوسازی بافت فرسوده یک نسخه برای تمامی محلات یک شهر کارآیی ندارد. این موضوع مشخص می‌کند اساس مدل ورود دولت به ساخت وساز در سطح محلات فرسوده شهر تهران جوابگو نخواهد بود. به گفته وی، ساخت وساز انبوه به این معنی است که رویکرد دولت برای ساخت وساز در اراضی و فضاهای آزاد و بزرگ در مجاور محلات فرسوده و انتقال ساکنان محلات فرسوده به واحدهای مسکونی ساخته شده در این اراضی مدل موفقی نخواهد بود. او ادامه داد: خروجی دیگر این جلسه همکاری و توجه دستگاه‌های مسوول به سهم خود در جریان نوسازی محلات فرسوده است. سالاری تاکید کرد: مطابق دیدگاه‌های ارائه شده در این جلسه مدل ایده‌آل و مطلوب، نوسازی محلات فرسوده همراه با افزایش سرانه‌های خدماتی و توسعه زیر‌ساخت‌ها است به شکلی که بخش خصوصی با استفاده از بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده به ورود به بافت فرسوده تمایل داشته باشد.