جمعه, 22 تیر 1403
اعضای هیئت مدیره
مهدی جعفرپیشه
مهدی جعفرپیشه
رئیس هیئت مدیره
سید کریم داوودی
سید کریم داوودی
نائب رئیس هیئت مدیره
مهدی شیخ سجادیه
مهدی شیخ سجادیه
دبیر انجمن
محسن رحمانی
محسن رحمانی
خزانه‌دار
سعید محکم کار
سعید محکم کار
عضو هیئت مدیره
سعید سیدنا
سعید سیدنا
عضو هیئت مدیره
احمد تولا
احمد تولا
عضو هیئت مدیره
علی مدرس هاشمی
علی مدرس هاشمی
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهرداد جانفزا
مهرداد جانفزا
عضو علی البدل هیئت مدیره
احمد مهوری
احمد مهوری
بازرس اصلی
شاهرخ پوستی
شاهرخ پوستی
بازرس اصلی
محمد حسن کی
محمد حسن کی
بازرس علی البدل