شنبه, 02 تیر 1403
بررسی مشکلات انبوه سازان در شهر اصفهان با حضور معاونت شهرسازی شهرداری

بررسی مشکلات انبوه سازان در شهر اصفهان با حضور معاونت شهرسازی شهرداری

بررسی برخی از مشکلات انبوه سازان در شهر اصفهان با حضور معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان آقای مهندس حسام نژاد، اعضای هیئت مدیره و کمیسیون شهرسازی انجمن

مشاهده »
بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان

بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان

بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده »
گردهمایی انبوه سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان

گردهمایی انبوه سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان

جلسه گردهمایی انبوه سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان در تاریخ1403/02/27 با حضور آقای مهندس صالحی عضو هیئت مدیره شرکت عمران و آقای دکتر کریمی معاونت شهرسازی بهارستان در انجمن برگزار گردید.

مشاهده »
جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1403/02/29 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.

مشاهده »
گردهمایی انبوه سازان نهضت ملی فولادشهر

گردهمایی انبوه سازان نهضت ملی فولادشهر

گردهمایی انبوه سازان نهضت ملی فولادشهر

مشاهده »
موارد و مشکلات نظام مهندسی

موارد و مشکلات نظام مهندسی

جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر سید حسن محمودیه

مشاهده »
پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی

پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی

پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی و بررسی اعمال برخی از ضوابط اداری سازمان در فرآیند تایید نقشه ها ، مدت قراردادهای نظارت ، کنترل نقشه ها

مشاهده »
انتصاب آقای دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان

انتصاب آقای دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان

انتصاب آقای دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری و مشارکتها

مشاهده »
جلسه گردهمایی انبوه‌سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان

جلسه گردهمایی انبوه‌سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان

جلسه گردهمایی انبوه سازان طرح نهضت ملی مسکن بهارستان در تاریخ1403/02/05 با حضور انبورسازان در انجمن برگزار گردید.

مشاهده »
انتصاب آقای  دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری و مشارکتها

انتصاب آقای دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری و مشارکتها

به مناسبت انتصاب آقای دکتر آخوندی به عنوان مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری و مشارکتها روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان آقای مهندس جعفرپیشه در شهرداری اصفهان برگزار گردید .

مشاهده »
جلسه شورای مسکن استان

جلسه شورای مسکن استان

جلسه شورای مسکن استان با حضور معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی

مشاهده »
انتصاب آقای مهندس سید مرتضی حسام نژاد

انتصاب آقای مهندس سید مرتضی حسام نژاد

انتصاب آقای مهندس سید مرتضی حسام نژاد به عنوان معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان

مشاهده »
یکصد و پانزدهمین دهمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان

یکصد و پانزدهمین دهمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان

یکصد و پانزدهمین نشست شورای مسکن استان، با حضور استاندار اصفهان و سایر اعضاء برگزار شد.

مشاهده »