شنبه, 02 تیر 1403

معارفه مدیر عامل جدید شرکت عمران شهر جدید بهارستان

تاریخ ارسال : 1402/03/04
معارفه مدیر عامل جدید شرکت عمران شهر جدید بهارستان

در حاشیه مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت عمران شهر جدید بهارستان در تاریخ 1402/03/01جلسه ای با حضور معاونت فنی و مهندسی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید آقای مهندس چاغروندی و اعضای هیئت مدیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان پیرامون مسائل و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار گردید .