جمعه, 22 تیر 1403

کمیسیون پروژه های شاخص

تاریخ ارسال : 1402/08/01
کمیسیون پروژه های شاخص

🔸جلسه هماهنگی انبوه سازان نهضت ملی بهارستان در تاریخ  با حضور دبیر انجمن تشکیل گردید .
⬅️در این جلسه پس از استماع گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، مشکلات انبوه سازان در جلسه مطرح و مقرر شد توسط دبیر انجمن طی جلسه ای حضوری  این مشکلات به شرکت عمران منتقل گردد.