سه شنبه, 21 آذر 1402

گردهمایی و هم اندیشی تخصصی مدیران و مسئولین مالی و مالیاتی شرکت های انبوه ساز

تاریخ ارسال : 1402/08/07
گردهمایی و هم اندیشی تخصصی مدیران و مسئولین مالی و مالیاتی شرکت های انبوه ساز

🔶 کمیسیون بیمه،مالیات و تامین مالی برگزار نمود.
در محل سالن کسب و کار اونیکس در تاریخ 1402/08/07 با حضور اعضای محترم انجمن ،گردهمایی و هم اندیشی تخصصی مدیران و مسئولین مالی و مالیاتی شرکت های انبوه ساز در خصوص بررسی مدارک تشخیص مالیاتی برخی شرکت های حاضربا حضور مشاور و براساس قانون جدید مالیاتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.