سه شنبه, 21 آذر 1402

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن

تاریخ ارسال : 1402/08/13
هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن

🔶 هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن در روز شنبه مورخ  1402/08/13 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
🕰 تعیین  تاریخ برگزاری مجمع عمومی سال 1401 
- تصویب تراز مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱
- بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
- بررسی مشکلات نهضت ملی در خصوص تسهیلات  از بانکهای عامل 
- پیگیری جلسه با معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان جهت طرح مشکلات انبوه سازان در دستور کار جلسه قرار داشت .