شنبه, 02 تیر 1403

اساس نامه انجمن انبوه‌سازان مسکن استان اصفهان

تاریخ ارسال :

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن استان اصفهان

فصل اول:کلیات

 ماده 1- در اجرای ماده) ۱۳۱ (قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط به انجمن‌های کارفرمایی و وظایف و اختیارات و اهداف مندرج در این بخش و تحقق بخشیدن به آن و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان مسکن تشکیل می‌گردد.

ماده 2- نام انجمن صنفی، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن استان اصفهان می‌باشد.

ماده3- مرکز اصلی ،اصفهان و حوزه فعالیت ،استان اصفهان به آدرس اصفهان- خیابان هزارجریب- ابتدای خیابان آزادی.

تبصره :هر زمان که ایجاب نماید هیئت مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه نسل فردا به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده 4- اهداف انجمن:

1-4- تشویق حرفه‌ای سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و انبوه سازی مسکن.

2-4- اعمال کنترل بر ورود سازندگان غیرمتخصص در زمینه فعالیت‌های انبوه سازی با هدف ارتقای کیفیت تولید مسکن و حفظ منافع ملی.

3-4- ترویج سیاست‌های ملی مسکن و بهینه سازی، انبوه سازی ،ارزان سازی، گسترش فناوری نوین و افزایش کیفیت ساخت در تولید مسکن.

4-4- انتقال تجربیات انبوه سازان از طریق ارتباط اعضای صنف با یکدیگر.

5-4- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای انبوه سازان و سرمایه‌گذاران مسکن و ارائه مشکلات و نقطه نظرات انجمن صنفی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مشارکت در تدوین سیاست‌ها و آیین نامه‌های اجرایی بخش مسکن با رعایت حقوق بهره‌برداران مسکن.

6-4- تشکیل بانک اطلاعات ساختمان و مسکن و بررسی بازار مسکن کشور برای برنامه‌ریزی و هدایت تولید مسکن.

7-4- همکاری و مشارکت و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات و انجام اقدامات لازم برای تسهیل و امنیت فعالیت انبوه سازان و سرمایه‌گذاران مسکن.

8-4- گسترش و آموزش آخرین پدیده‌های فناوری در بین اعضا و ترویج رعایت الگوهای مناسب در جهت حفظ منافع بهره برداران و نگهداری واحد‌های مسکونی.

9-4- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های سرمایه‌گذاری و تولید انبوه  مسکن و حرفه‌های وابسته.

10-4- ایجاد راهکارهای مناسب برای بهره‌گیری از حرفه‌های زیر مجموعه انبوه سازی.

11-4- ایجاد ارتباط با انجمن‌های مرتبط حرفه‌ای در داخل و خارج از کشور.

12-4- تشویق اعضا و همکاری در تاسیس شرکت تعاونی انبوه سازان و سرمایه‌گذاران مسکن.

13-4- کسب مجوزات لازم و ضروری که موجب تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر انبوه سازی مسکن می‌شود.

14-4- کسب مجوزات لازم برای واردات و یا صادرات ابزار، ماشین آلات و قطعات و کالاهای مرتبط با انبوه‌سازی با کسب مجوزات رسمی.

ماده 5- عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن :بر اساس تبصره ماده ۲ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حرفه/ صنعت مورد اشتغال اعضاء به شرح زیر می‌باشد.

 

جهت دانلود اساس نامه انجمن انبوه سازان استان اصفهان کلیک کنید.

برچسب ها :