شنبه, 02 تیر 1403

ابلاغ و تبادل تفاهم نامه 4300 واحد مسکونی پروژه نهضت ملی بهارستان

تاریخ ارسال : 1402/03/08
ابلاغ و تبادل تفاهم نامه 4300 واحد مسکونی پروژه نهضت ملی بهارستان

پس از پیگیری‌های مکرر و برگزاری جلسات متعدد در تاریخ 1402/03/08 در جلسه ای مشترک نسبت به ابلاغ و تبادل تفاهمنامه 14 شرکت انبوه ساز جهت ساخت 4300 واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان انجام پذیرفت. که در مجموع با 1291 واحد مرحله اول 5600 واحد مسکونی عملیاتی گردید. همچنین 280 واحد در حال اجرای بتن فونداسیون می باشد.