شنبه, 02 تیر 1403

نود و ششمین جلسه شورای مسکن استان

تاریخ ارسال : 1402/03/10
نود و ششمین جلسه شورای مسکن استان

در تاریخ 1402/03/10 مطابق با روز چهارشنبه ، نود و ششمین جلسه شورای مسکن استان با حضور  آقای دکتر اکبری دستیار ویژه رئیس جمهورمحترم، معاون محترم  امور عمرانی استانداری اصفهان وسایر اعضا برگزار شد.
در این نشست گزارش اقدامات به عمل آمده پیرامون پروژه های نهضت ملی مسکن استان ارائه و در خصوص رفع مشکلات در مباحث قیمت ساخت،امور زیر بنایی,آماده سازی، انشعابات و.. بررسی لازم به عمل آمد و  مواردی نیز به تصویب رسید.
در فرصتی کوتاه نیز از طرف  آقای  شیخ سجادیه دبیر انجمن انبوه سازان در رابطه با این مشکلات با ارایه گزارش تصویری  مواردی مطرح گردید
.