شنبه, 02 تیر 1403

بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان

تاریخ ارسال : 1403/03/09
بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان

پیرو جلسات قبلی در خصوص بررسی مشکلات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در تاریخ  ۱۴۰۳/۰۳/۰۷  با توجه به دعوت اداره کل راه و شهرسازی جلسه‌ای با حضور آقای دکتر محمودیه رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان ، آقای مهندس بخشی رئیس نظام مهندسی استان اصفهان ، اعضای هیئت مدیره ،کمیسیون شهرسازی و حقوقی انجمن در اداره کل راه و  شهرسازی تشکیل گردید.

در این جلسه در مورد کنترل نقشه‌ها توسط دفاتر نظام مهندسی و تعدیل در زمان قرارداد ناظرین برای گروه‌های (ج  و د )  بحث و گفتگو انجام و مقرر شد موارد پیشنهادی انجمن جهت بهبود فرایند تهیه و به صورت بسته پیشنهادی به راه وشهرسازی ونظام مهندسی ارائه تا در جلسه آتی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.