جمعه, 22 تیر 1403

کمیسیون تامین اجتماعی،بیمه و مالیات انجمن انبوه سازان

تاریخ ارسال : 1403/04/03
کمیسیون تامین اجتماعی،بیمه و مالیات انجمن انبوه سازان

کمیسیون تامین اجتماعی،بیمه و مالیات انجمن انبوه سازان ؛ در راستای گسترش تعاملات و رفع موانع انبوه سازان با سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای با مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان آقای حاج کاظمی و معاون بیمه ای اداره کل  آقای فاطمی ، ضمن بررسی موضوعات و موانع موجود نیازهای انبوه سازان در حوزه تامین اجتماعی مطرح گردید.

از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه؛
۱- اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه پروانه.
۲-تقسیط حداکثری در پرداخت حق بیمه پروانه ساختمانی.
۳-رعایت مندرجات برنامه هفتم در بحث معافیتهای بیمه نهضت ملی مسکن.
۴-پذیرش لیست کارگران شاغل در پروژه ها از محل حق بیمه پرداختی.

در پایان آقای حاج کاظمی ضمن ابراز امیدواری از توسعه روابط با انبوه سازان به مصائب و مشکلات سازمان در حوزه کسری بودجه و هزینه های زیاد سازمان اشاره نمود  و درخواست کرد که انجمن انبوه سازان نقطه نظرات خود را در قالب یک بسته پیشنهادی مکتوب ارائه نماید تا نسبت به درخواستهای انبوه سازان اتخاذ تصمیم شود.