شنبه, 02 تیر 1403

کارگروه ویژه بررسی پروژه های نهضت ملی مسکن شرکت شهر جدید بهارستان

تاریخ ارسال : 1402/04/28

به دعوت شرکت عمران بهارستان و با حضور مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان ، معاون مسکن و شهرسازی اداره کل ، نماینده دفتر فنی استانداری اصفهان ، مدیریت عامل شرکت عمران بهارستان، شهرداری بهارستان ، نظام مهندسی استان اصفهان و انبوه سازان طرف قرارداد شرکت عمران جلسه هماهنگی و بررسی ویژه جهت رفع مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان در تاریخ 1402/04/28 برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مشکلات اداری ایجاد شده در روند صدور پروانه مقرر شد، پروانه موقت توسط شهرداری صادر گردد.