سه شنبه, 21 آذر 1402

جلسه در خصوص تامین منابع وام طرح نهضت ملی مسکن

تاریخ ارسال : 1402/07/13
جلسه در خصوص تامین منابع وام طرح نهضت ملی مسکن

جلسه‌ای به منظور ایجاد هماهنگی جهت رفع مشکلات و معضلات انبوه سازان طرح نهضت ملی مسکن که در خصوص دریافت وام از بانک مسکن با آن روبرو هستند با مدیریت آن بانک در استان اصفهان و با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید‌.
🔻در این جلسه هر کدام از اعضای هیئت مدیره با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در تامین منابع وام طرح نهضت ملی مسکن خواستار همکاری بیشتر و تعامل سازنده با انبوه سازان جهت تامین وام پروژه ها از طریق بانک مسکن شدند.